Playtop Safer Surfacing - Säkert, hållbart underlag för lekplatser och gångstigar

Playtop Safer Surfacing är Europas ledande lekplatsunderlag av wetpour-typ. Det är avsett att användas på lekområden och under lekredskap och har tagits fram för att minska riskerna för skador när barn ramlar på lekplatser. Tack vare sin stora hållfasthet har Playtop också visat sig värdefullt som en mångsidig yta för golfstigar och spelplaner för flera typer av sport.

Playtop lekplatsunderlag finns installerat över hela Storbritannien, liksom i 50 andra länder runt världen.

Om du vill veta mer om Playtop med Nike Grind clicka här eller ta reda på var din närmaste licensinnehavare för Playtop finns clicka här.

Playtop with Nikegrind
Playtop Safer Surfacing
FEPI SAPCA

Interested in becoming a Playtop Partner? Find out more here...

Playtop Licensing Ltd, Jessop Way, Newark.
Nottinghamshire, United Kingdom, NG24 2ER Company Registration No: 03101410
VAT Registration No: GB 221870819 Playtop is a registered trademark of Playtop Licensing Limited

©2013 - 2019 PLAYTOP LICENSING LTD