Latest News

ประวัติความเป็นมาของ Playtop

พื้นผิวสนามเด็กเล่น Playtop มีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูง ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการติดตั้งเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1977 และตั้งแต่นั้นพื้นผิว Playtop ได้คงความเป็นผู้นำในตลาดอันเป็นผลเนื่องมาจากนโยบายของบริษัทในการมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และแสวงหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ในระยะเวลาเดียวกัน บริษัทได้พัฒนาเครือข่ายมิตรคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Playtop ซึ่งในปัจจุบันได้จำหน่ายและติดตั้งพื้นผิว Playtop ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

แบรี่ เบเคอร์ (Barry Baker) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตลอดช่วงระยะเวลาเริ่มแรกของบริษัทได้เขียนบทความ '30 ปีแรกของ Playtop' โดยเล่าย้อนไปถึงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านเทคนิควิชาการและการพัฒนาช่องทางการค้าของบริษัทตลอดช่วงระยะเวลาสามทศวรรษแรก

30 ปีแรกของ Playtop

โดย แบรี่ เบเคอร์ (Barry Baker) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท Playtop Licensing Limited

นับแต่ได้มีการติดตั้งพื้นผิวสนามเด็กเล่น Playtop รุ่นแรกสุดที่มีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการตกจากที่สูงในช่วงทศวรรษปี 1970 ผลิตภัณฑ์ Playtop ก็ได้รักษาความเป็นผู้นำในตลาดประเทศอังกฤษมาโดยตลอด และได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในตลาดยุโรปตั้งแต่กลางทศวรรษปี 1990 เป็นต้นมา ปัจจุบันนี้บริษัทมีมิตรคู่ค้าที่ได้จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์พื้นผิว Playtop ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์พื้นผิว Playtop ยังคงความเป็นผู้นำที่โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งขันและผู้ลอกเลียนแบบอื่นๆ โดยการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และแสวงหาแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นมาในด้านเทคนิควิชาการ

พื้นผิว Playtop ติดตั้งเป็นครั้งแรกในหมู่บ้านจัดสรรใกล้เมืองลัฟโบโร (Loughborough) ประเทศอังกฤษในปีค.ศ. 1977 Playtop เป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของกลุ่มบริษัท Charles Lawrence Group แม้ในเวลานั้นคุณสมบัติของพื้นผิว Playtop ก็ได้เป็นที่ยอมรับแล้วว่ามีความพิเศษโดดเด่นหลายอย่างเนื่องจากเป็นพื้นผิวที่ยืดหยุ่นต่อเนื่องไร้รอยต่อ ประกอบด้วยส่วนผสมของเม็ดยางขนาดเล็กและสารประสานโพลิเมอร์ที่ผสมและติดตั้งในสถานที่โดยทีมผู้เชี่ยวชาญโดยตรง - ซึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่างเช่นกระเบื้องยางแล้วนับว่าต่างกันมาก

พื้นผิว Playtop ปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นที่ 5 ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ (เวลานี้ Playtop เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Playtop Licensing Limited) อันเป็นผลเนื่องมาจากนโยบายสนับสนุนการพัฒนาและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง พื้นผิว Playtop ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานสูงสุดของยุโรป (CEN) และสหรัฐอเมริกา (ASTM) อาศัยเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและติดตั้งที่มีอยู่ทั่วโลก เราได้ประสบความสำเร็จในการบรรลุตัวเลขพื้นที่ติดตั้ง Playtop 1 ล้านตารางเมตรแรกในระยะต้นของศตวรรษใหม่ และมีทีท่าว่าจะขยายเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านตารางเมตรในเวลาไม่นานนัก  

พัฒนาการในด้านมาตรฐานความปลอดภัย

พื้นผิว Playtop ที่ติดตั้งครั้งแรกในปีค.ศ. 1977 เป็นชั้นยางที่มีรูพรุนความหนา 12 มม. ปูบนพื้นยางมะตอยหรือคอนกรีต และพ่นสารเคลือบชั้นบน เนื่องจากเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นจึงมีคุณสมบัติกันกระแทกได้ดีกว่าพื้นแข็งของสนามเด็กเล่นทั่วไป อย่างไรก็ตามในเวลานั้นยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

หลังจากนั้นไม่นานได้มีผลงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาซึ่งส่งผลให้มีการกำหนดเกณฑ์ทางการแพทย์ขึ้นมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อสมองเมื่อมีการหกล้มเกิดขึ้น ปัจจัยสำคัญที่ค้นพบ คือ ความหน่วงหรือการชะลอความเร็ว หากเราสามารถลดแรงเร่งขณะที่ศีรษะของเด็กกระทบกับพื้นโดยให้มีค่าความหน่วงต่ำกว่า 50 g (50 เท่าของแรงโน้มถ่วง) โอกาสที่สมองจะบาดเจ็บตลอดชีวิตไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ หลักการนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดทำมาตรฐานใหม่ในอังกฤษและยุโรปสำหรับผลิตภัณฑ์พื้นผิวสนามเด็กเล่นที่มีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทก

ตั้งแต่นั้นมาได้มีการกำหนดประสิทธิภาพของพื้นผิวสนามเด็กเล่นไว้อย่างชัดเจน ในการคงค่าความหน่วงให้ต่ำกว่า 50 g พื้นผิวสนามเด็กเล่นจะต้องมีคุณสมบัติยืดหยุ่นพอดี ไม่อ่อนหรือแข็งเกินไป และต้องมีความหนาพอที่จะเปลี่ยนรูปเพื่อรองรับแรงกระแทกจนกระทั่งศีรษะของเด็กหยุดนิ่งอยู่กับที่อย่างปลอดภัย

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นั้นค่อนข้างง่าย เพียงเพิ่มความหนาของวัสดุให้เหมาะสมตามความสูงของเครื่องเล่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในระยะเบื้องต้นได้มีการกำหนดความหนาของวัสดุยืดหยุ่นไว้ค่อนข้างมากสำหรับบริเวณที่มีเครื่องเล่นสูงสุด - ความหนาปกติ 150 มม. สำหรับการตกจากที่สูง 3 เมตร - ผลิตภัณฑ์ในช่วงแรกนั้นจึงมีราคาแพงมาก

ประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายต่ำลง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Playtop เริ่มจากข้อกำหนดพื้นฐานด้านความปลอดภัยโดยการดูดซับแรงกระแทกที่ยังคงไว้เหมือนเดิม แล้วหันมาให้ความสนใจกับการลดค่าต้นทุนในการวางพื้นผิวเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ และเพิ่มความทนทานของวัสดุไปพร้อมกัน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จึงน้อยลง

ผลิตภัณฑ์พื้นผิวรุ่นแรกประกอบด้วยเม็ดและชิ้นยางเล็กย่อยสีดำ ใช้แรงงานปูให้มีความหนา 12 มม. บนพื้นยางมะตอยหรือคอนกรีต แล้วพ่นสารยางและโพลิเมอร์สีแดงหรือเขียวเคลือบชั้นบนเพื่อให้ดูสวยงาม พื้นผิว Playtop เวลานั้นมีคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกน้อยมาก แต่ทำให้เด็กได้มีพื้นผิวเรียบสำหรับวิ่งเล่นได้สบาย ซึ่งนับว่าดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับสนามหญ้าเฉอะแฉะเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือพื้นกรวดทราย หรือพื้นยางมะตอยชำรุด พื้นคอนกรีตแข็ง หรือพื้นปูแผ่นหินไม่เสมอกันที่พบเห็นทั่วไปในช่วงทศวรรษปี 1970

ในการพัฒนาพื้นผิว Playtop รุ่นที่ 2 ได้มีการนำยางสี EPDM ความหนา 15 มม. มาใช้แทนการพ่นสีเคลือบชั้นบน แต่ก่อนนั้นการพ่นสีเคลือบค่อนข้างมีปัญหาเพราะต้องทำในช่วงที่อากาศดี และสารประสานรุ่นก่อนจะจับตัวในอุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้น การติดตั้งพื้นผิว Playtop ในอังกฤษเวลานั้นจึงสามารถทำได้เฉพาะในช่วงตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง และต้องทำในวันที่สภาพอากาศดีด้วย

ในช่วงต้นทศวรรษปี 1980 ความปลอดภัยในสนามเด็กเล่นได้กลายเป็นหัวข้อสนทนาของคนทั่วไปในอังกฤษ เอสเทอร์ แรนท์เซ่น (Esther Rantzen) ผู้นำเสนอรายการโทรทัศน์ ‘That's Life' สำหรับผู้บริโภคได้เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในสนามเด็กเล่น และเรียกร้องให้นักการเมืองให้เงินสนับสนุนในเรื่องนี้ ในช่วงเวลานี้ได้มีโฆษณาอวดอ้างคุณสมบัติของพื้นผิวสนามเด็กเล่นที่แปลกๆ อย่างเช่น "คุณสามารถโยนไข่เล่นบนพื้นได้โดยเปลือกไข่ไม่แตก"

หลังการทดสอบคุณสมบัติทุกด้านร่วมกับที่ปรึกษาชั้นนำฝ่ายวิทยาศาสตร์ที่สภา Greater London Council กลุ่มบริษัท Charles Lawrence Group ได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นที่ 3 คือ Playtop 85 ขึ้นมา ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ประกอบด้วยพื้นชั้นบนสุดหนา 15 มม. ปูบนพื้นยางผสมหินแร่ ซึ่งวางบนมวลหินสะอาดความหนา 150 มม. อีกทีหนึ่ง โครงสร้างนี้กับสารประสานคุณภาพสูงทำให้การติดตั้งพื้นผิวสามารถทำได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้พื้นผิวดังกล่าวยังมีรูพรุนที่ช่วยให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นยางมะตอยหรือคอนกรีตด้วย ผลิตภัณฑ์ Playtop 85 มีจำหน่ายตามความหนามาตรฐานตั้งแต่ 15 มม. ถึง 150 มม. และได้รับการรับรองประสิทธิภาพความปลอดภัยสำหรับการตกจากเครื่องเล่นที่สูงถึง 3 เมตร ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและได้รับการเลียนแบบไปทั่วโลก

ยางรีไซเคิล

นวัตกรรมสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษปี 1990 เมื่อเราพบว่ายางที่ใช้ในยางรถยนต์นั้นมีคุณสมบัติยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมเหมาะกับการทำพื้นผิวสนามเด็กเล่น นอกจากนี้ยางเก่าที่ไม่มีคนต้องการแล้วยังสามารถซื้อหาได้ในราคาที่ถูกมาก เนื่องจากในยุค ‘สีเขียว' ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่นในปัจจุบัน การกำจัดยางเก่าที่ไม่ต้องการแล้วจะต้องใช้เงินสูงเพิ่มขึ้นทุกที

เพื่อให้เราได้มียางที่มีคุณภาพดีที่ควบคุมได้ และเพื่อประหยัดต้นทุนโดยอาศัยขนาดการผลิต กลุ่มบริษัท Charles Lawrence Group จึงได้ออกแบบและสร้างโรงงานขึ้นมาเองเพื่อนำยางเก่ากลับมาแปรรูปให้เป็นเม็ดยาง กระบวนการรีไซเคิลนี้ปัจจุบันสามารถนำยางกลับมาใช้ได้ 400,000 ชิ้นต่อปี และผลิตเม็ดยางสำหรับพื้นผิวสนามกีฬาและสนามเด็กเล่นได้ประมาณ 13,000 ตัน

ผลิตภัณฑ์ Playtop รุ่นที่ 4 ในช่วงทศวรรษปี 1990 ประกอบด้วยพื้นผิวสองชั้น คือชั้นพื้นล่างเป็นเม็ดยางเนื้อหยาบที่ทำจากยางรถยนต์รีไซเคิล ชั้นบนเป็นเม็ดยางรีไซเคิลเนื้อละเอียดเกาะยึดกับชั้นพื้นล่างโดยใช้สารประสานตรงรอยต่อเพื่อช่วยเสริมพลังแรงเกาะยึด

เม็ดยางชั้นบนอาจเคลือบสีแดงหรือเขียวไว้เป็นสีพื้นฐานที่มีราคาย่อมเยา ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ถูกกว่ารุ่นก่อนๆมาก โดยเฉพาะชั้นที่เป็นพื้นหนาใต้เครื่องเล่นที่สูง ในช่วงเวลานี้เอง กลุ่มบริษัท Charles Lawrence ได้เริ่มออกแบบและผลิตเครื่องผสมและเครื่องมือพิเศษขึ้นมา ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้เองเป็นส่วนใหญ่

ผลิตภัณฑ์รุ่นปัจจุบัน

Playtop ปัจจุบันรุ่นที่ 5 ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นในช่วงปลายทศวรรษปี 1990 โดยคัดเลือกขนาดเม็ดยางในชั้นพื้นล่างเป็นพิเศษ และปรับปรุงเทคนิควิธีการเคลือบสีพื้นผิวยางชั้นบนสุด ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้จึงแข็งแรงและทนทานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้พื้นผิวสองชั้นที่มีความหนาลดลงจนถึง 40 มม. นี้ยังสามารถใช้ปูบนพื้นหินย่อยได้โดยตรง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นยางมะตอยหรือพื้นคอนกรีตเพิ่มเติม

รูปแบบโครงสร้าง

ในเวลาเดียวกันการนำเม็ดยางเนื้อละเอียด EPDM หลากหลายสีสันมาใช้ทำเป็นพื้นชั้นบนสุดได้ช่วยกระตุ้นส่งเสริมจินตนาการในการออกแบบสร้างสรรค์พื้นผิวสนามเด็กเล่นที่ทนทานถาวร สะดุดตา และให้ความรู้สึกที่ตื่นเต้นจนเด็กอยากเข้ามาวิ่งเล่นในพื้นที่ที่ปลอดภัยนี้

Playtop in multi-coloured splendour

ความสัมพันธ์กับ Nike

พัฒนาการความสัมพันธ์ล่าสุดเกิดขึ้นในปีค.ศ. 2005 เมื่อ Playtop ได้เข้าร่วมเป็นคู่ค้ารายหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกรุ่นแรกของ Nike ในโครงการ Reuse-A-Shoe ของ Nike เพื่อส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลรองเท้ากีฬาเก่าที่ไม่ใช้แล้ว

รองเท้าเก่าที่ยังมีสภาพดีอยู่จะถูกส่งไปยังกลุ่มประเทศโลกที่สามเพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในประเทศเหล่านั้นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป รองเท้าเก่าที่ใช้การไม่ได้แล้วจะถูกเฉือนและแปรรูปให้เป็นวัสดุสำหรับใช้ทำพื้นผิวสนามกีฬาหรือสนามเด็กเล่น และเม็ดยางทำจากพื้นรองเท้าซึ่งมีชื่อว่า Nike Grind สามารถนำมาผสมในพื้นผิวชั้นบนสุดของ Playtop ในปริมาณที่สูงถึง 20% นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและค่าต้นทุนต่ำแล้ว เม็ดยางรีไซเคิลเหล่านี้ยังมีสีสันลวดลายที่สวยงามน่าดูด้วย เงินที่ Nike ได้รับจาก Playtop และมิตรคู่ค้ารายอื่นๆได้นำไปช่วยสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์เด็กเล่นและอุปกรณ์การกีฬาในกลุ่มประเทศโลกที่สามภายใต้โครงการ Let Me Play

การติดตั้งพื้นผิวตรายี่ห้อ Nike Grind ของ Playtop รุ่นแรกๆ ได้แก่ พื้นที่รอบสนามสีแดงที่สโมสรฟุตบอล Manchester United ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ช่วยรวบรวมรองเท้าเก่าให้โครงการของ Nike ด้วย

Nike Grind in Playtop

ผู้นำอุตสาหกรรม

Playtop มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานประสิทธิภาพการดูดซับแรงกระแทกของผลิตภัณฑ์พื้นผิวสนามเด็กเล่น ตลอดจนวิธีการทดสอบคุณภาพและการติดตั้งที่ทั่วโลกยอมรับมาตั้งแต่แรกเริ่ม บริษัทได้ให้เงินสนับสนุนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพัฒนาหรือร่วมมือพัฒนากับคณะกรรมการกำกับดูแลมาตรฐานของอังกฤษและยุโรป หรือสมาคมการค้า ศูนย์ทดสอบคุณภาพ ที่ปรึกษา ตลอดจนคณะกรรมการกำกับดูแลความปลอดภัยแห่งชาติในแต่ละประเทศ

นอกจากนี้บริษัทยังร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตและผู้รับเหมาที่มีความรับผิดชอบเพื่อจัดทำหลักการปฏิบัติด้านการค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับ และกำกับดูแลให้มีการยึดถือปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

กลุ่มบริษัท Charles Lawrence Group เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบอุตสาหกรรมการเล่น (Association of Play Industries (API)) ในประเทศอังกฤษ และมีส่วนช่วยจัดทำคู่มือเกี่ยวกับพื้นผิวที่ปลอดภัย (Guide to Safety Surfacing) ของ API
 
ปัจจุบันนี้ Playtop เป็นสมาชิกสหพันธ์ผู้ประกอบอุตสาหกรรมการเล่นของยุโรป (Federation of European Play Industries (FEPI)) (โดยมีตัวแทนในระดับคณะกรรมการ) และเป็นสมาชิกสมาคมการก่อสร้างสำหรับการเล่นและการกีฬา (Sports & Play Construction Association (SAPCA)) ในประเทศอังกฤษ และสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับสนามเด็กเล่นนานาชาติ (International Playground Equipment Manufacturers Association (IPEMA)) ที่มีฐานการดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

Association of Play IndustriesSports and Play Construction AssociationFederation of European Play IndustryInternational Playground Equipment Manufacturers Association

ความก้าวหน้าในประเทศต่างๆทั่วโลก

Pro Urba logoตั้งแต่ต้นทศวรรษปี 1980 กลุ่มบริษัท Charles Lawrence Group ได้ส่งพนักงานไปติดตั้งพื้นผิว Playtop ในประเทศต่างๆที่อยู่ห่างไกลจนถึงออสเตรเลีย แต่ในช่วงกลางทศวรรษปี 1990 บริษัทได้หันมาใช้นโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Playtop ทั่วโลกโดยอาศัยผู้ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและติดตั้งในแต่ละประเทศ โดยกลุ่มบริษัท Charles Lawrence Group จะเป็นผู้จัดหาวัสดุและเครื่องจักร พร้อมทั้งให้การฝึกอบรมแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตเหล่านี้เกี่ยวกับวิธีการใช้วัสดุและเครื่องมือของบริษัท ผู้ได้รับใบอนุญาตแต่ละรายจะมีสิทธิผูกขาดในการจำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ในพื้นที่ที่กำหนด

ProUrba ในกรุงปารีสได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จำหน่ายและติดตั้ง Playtop เป็นรายแรกในปีค.ศ. 1996 และเวลานี้ผู้ได้รับใบอนุญาตของเรามีจำนวนสูงเพิ่มขึ้นทุกที เด็กทั่วโลกจึงได้รับประโยชน์จากพื้นผิว Playtop มากขึ้น ปัจจุบันนี้เรามีมิตรคู่ค้าที่ได้รับสิทธิผูกขาดในการจำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Playtop ใน 35 พื้นที่ ตั้งแต่บาห์เรนไปจนถึงกรีนแลนด์

ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ บริษัทมีนโยบายที่จะแสวงหาผู้ได้รับใบอนุญาตรายใหม่ในประเทศที่ยังไม่มีการจำหน่ายติดตั้งผลิตภัณฑ์ Playtop

วัสดุ การอบรมและการให้ความสนับสนุน

ภายใต้สัญญาข้อตกลงระหว่างบริษัทของเรากับมิตรคู่ค้า ผู้ได้รับสิทธิจัดจำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Playtop จะซื้อเม็ดยาง (ซึ่งผลิตจากโรงงานรีไซเคิลของบริษัท Charles Lawrence International) รวมทั้งสารประสานโพลิเมอร์สูตรพิเศษ และเครื่องผสมที่สร้างขึ้นตามจุดประสงค์การใช้งานของเรา (ซึ่งออกแบบและผลิตโดยบริษัท Charles Lawrence International)

หลังจากลงนามในสัญญาข้อตกลงแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใหม่จะมีสิทธิ์ได้เรียนรู้และเข้าใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Playtop และพนักงานติดตั้งของผู้ได้รับใบอนุญาตเหล่านี้จะได้รับการอบรมภายในประเทศของตน นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนในด้านการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งรวมไปถึงการจัดทำเอกสารแผ่นพับส่งเสริมการขาย Playtop เว็บไซต์และเอกสารข้อมูลวิชาการ ตลอดจนวัสดุตัวอย่าง แผ่นดิสก์ข้อมูลการกำหนดราคา วัสดุส่งเสริมการขายอื่นๆ และใบรับรองที่สำคัญ

นอกจากนี้ บริษัท Playtop Licensing Limited ยังเชิญผู้ได้รับใบอนุญาตจากทั่วโลกให้มาร่วมประชุมเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัททั่วโลก (International Sales Meetings) ในการประชุมเหล่านี้จะมีการเน้นการอบรมเจ้าหน้าที่บริหารเกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการ การสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการกระชับความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายและติดตั้งพื้นผิว Playtop และยังมีรายการมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตดีเด่นประจำปีด้วย

การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนีในปีค.ศ. 2003 ครั้งที่สองจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในประเทศอังกฤษในปีค.ศ. 2005 ต่อมาในปีค.ศ. 2006 ได้จัดขึ้นที่เมืองบาร์เซโลน่าในประเทศสเปน และในปีค.ศ. 2007 ได้มีการจัดประชุมที่เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

Dublin, Ireland, 2007Barcelona, Spain, 2006

ดับลิน ไอร์แลนด์ ค.ศ. 2007

บาร์เซโลน่า สเปน ค.ศ. 2006

Old Trafford, Manchester, England, 2005FSB, Cologne, Germany, 2003

โอลด์ แทรฟฟอร์ด แมนเชสเตอร์ อังกฤษ ค.ศ. 2005

FSB โคโลญ เยอรมนี ค.ศ. 2003

การได้รับการยกย่องผลงานที่ดีเลิศ

เว็บไซต์ www.playtop.com ของ Playtop ได้สร้างชื่อเสียงให้บริษัทโดยได้รับการยกย่องจากหน่วยงานพัฒนาของอีสต์มิดแลนด์ (East Midlands Development Agency) ในประเทศอังกฤษว่าเป็นผลงานที่ดีเลิศ และ Playtop ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่าเป็นผู้สื่อสารสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีเด่น (Best International Communicator) ประจำปีค.ศ. 2005

Photo (L to R): Compere Lukwesa Burak from BBC ‘East Midlands Today’; Playtop’s Barry Baker, International Business Development Manager, and Nigel Allen, Managing Director receiving their award from Mark Lambert of Bear IT.

(ซ้ายไปขวา): Compere Lukwesa Burak จากรายการบีบีซี ‘East Midlands Today',
แบรี่ เบเคอร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศของ Playtop และไนเจิล อัลเลน กรรมการผู้จัดการ รับรางวัลจากมารค์ แลมเบิร์ต แห่ง Bear IT

ในปีค.ศ. 2006 Playtop ได้รับการยกย่องที่น่าภูมิใจสูงสุดในด้านผลงานและความเติบโตทางธุรกิจในตลาดโลก โดย Playtop ได้รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Award for Enterprise in Industry ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบ็ธที่ 2 แห่งประเทศอังกฤษเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน

มองการณ์ไกลในอนาคต

ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์พื้นผิว Playtop มีจำหน่ายในประเทศต่างๆเกือบทั่วโลก และมีสำนักงานประจำภาคพื้นในประเทศเดนมาร์กสำหรับให้บริการลูกค้าในตลาดกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียและยุโรปตะวันออก พื้นผิว Playtop ได้รับการติดตั้งในสภาพภูมิอากาศหลายรูปแบบ ตั้งแต่อากาศที่หนาวเย็นในประเทศไอซ์แลนด์และฟินแลนด์ไปจนถึงอากาศร้อนในตะวันออกกลางและเขตภูมิอากาศเมดิเตอเรเนียนในประเทศสเปน อิตาลี ฝรั่งเศส ตลอดจนสภาพอากาศที่แปรปรวนที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา พื้นผิว Playtop ได้รับเลือกสำหรับติดตั้งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น:

  • Alton Towers, Legoland และ Millennium Dome ในประเทศอังกฤษ
  • Jardin des Tuileries ที่ The Louvre และ Disneyworld ในประเทศฝรั่งเศส
  • Guggenheim Museum และ Rioja Wine Museum ในประเทศสเปน
  • The European School และ The British School ในประเทศเบลเยี่ยม
  • The Emperor's Memorial Park ในกรุงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่น
  • The Dubai Creek Yacht & Golf Club ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้ง Playtop ในฐานทัพของสหรัฐอเมริกาตลอดภาคพื้นยุโรป รวมทั้งสนามเด็กเล่นนอกอาคารของร้านอาหารแม็คโดนัลด์ด้วย

นอกเหนือจากการใช้เป็นพื้นผิวติดตั้งในสนามเด็กเล่นแล้ว ยังมีการนำพื้นผิว Playtop ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนทานและระบายน้ำได้ดีไปใช้งานอื่นๆด้วย เช่น ทางเดิน

ข่าวสารเกี่ยวกับ Playtop

Playtop Reveals 3D Rubber Animals to Engage Children and Promote Play

Playtop Licensing Ltd is introducing an exclusive range of 3D rubber animals. The range will be available worldwide and will include a variety of pieces including animals and shapes, all designed to foster creativity and play among children. MORE

First in Milan

Giochisport, Playtop's Italian licensee, has installed the first playground in Milan that is completely accessible for wheelchairs. MORE
สิ่งที่คุณควรรู้
30 ปีที่ผ่านมาของ Playtop

เราได้ทำการติดตั้งพื้นผิวดูดซับแรงกระแทกสำหรับสนามเด็# ...

Playtop เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่

เราได้ทำการติดตั้งพื้นผิวดูดซับแรงกระแทกสำหรับสนามเด็# ...

Sponsors The Sports and Play Construction Association The Federation of the European Play Industry The International Playground Equipment Manufacturers Playtop with Nike Grind
Playtop with Nike Grind